צרו איתנו קשר:


  טלפון            נייד          אימייל 


 
   
   


ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים הוא ביטוח, הנועד לכל העסקים 
בתחום הקבלני. הביטוח כולל שלושה מרכיבים:

  • רכוש - עלות הבנייה חומר ועבודה.
  • צד שלישי - נועד לכסות נזק רכוש או נזק גוף לצד שלישי כתוצאה מעבודות שמבוצעות בפרויקט.
  • חבות מעבידים  - נועד לכסות נזק לעובד כתוצאה מתאונה באחריות המעביד והסכום שישולם לעובד הוא הפרש הפיצויים שמגיעים מעבר לתשלום ביטוח לאומי.


ביטוח קבלנים הינו לתקופת הפרויקט מתאריך תחילתו עד תאריך סיומו כאשר לפוליסה נוספת הערה בדבר כיסוי לתקופת החזקה.ביטוח צ.מ.הציוד מכני והנדסי (צ.מ.ה), כגון: כלים חקלאיים, טרקטורים וציוד כבד למיניהם, מערבלים וכדומה, מחוייב בחוק בביטוח חובה.

(זאת מלבד כלים שמוגדרים כלא נדרשים לביטוח חובה, כגון: עגורנים, נייחים וכדומה. במקרה זה, יתווסף לפוליסת צ.מ.ה סעיף בגין נזקי גוף).


לצד ביטוח החובה, קיימות שלוש פוליסות:


  • צד שלישי, אשר מכסה כל נזק שהכלי גורם.
  • כיסוי עבור כל הסיכונים לכלי, הכולל כל פגיעה ונזק שנגרם לכלי (למעט שבר מכני).
  • פוליסת שבר מכני, אשר מכסה כל שבר מכני שנגרם לכלי.

* הערה: בכיסוי עבור כל הסיכונים ובפוליסת שבר מכני, הביטוחים נעשים לפי שווי הכלי כחדש, והפיצוי במקרה של נזק משולם בניכוי בלאי.


המבוטח רשאי לבחור באילו פוליסות הוא מעוניין (כגון: חובה+צד שלישי , או חובה + צד שלישי + כיסוי כל הסיכונים למעט שבר מכני, וכדומה). 


logo בניית אתרים